Strojari koriste AX3000!

Inovativno rješenje za sve vrste instalacija, od ventilacije, grijanja i klimatizacije do sanitarnih i električnih instalacija.
AX3000 kompletno je BIM rješenje za strojare...

Evo što vam sve omogućujemo!

AX3000 je multidisciplinarno i multiplatformsko rješenje za projektiranje svih vrsta instalacija u zgradarstvu.
Koristeći bazične CAD/BIM pakete poput AutoCAD-a, BricsCAD-a i Allplana tvrtka ESS iz Villacha može posvetiti svo svoje vrijeme razvoju stručnog dijela programa, uvijek imajući najbolju moguću CAD/BIM platformu koju razvijaju nejeminentnije svjetski poznate softverske kuće. AX3000 razvio je module za sve struke, od fizike zgrade do proračuna, dimenzioniranja i 3D iscrtavanja svih vrsta instalacija i time je primjenjiv na svim vrstama projekata. Od malih, obiteljskih kuća do vrlo kompleksnih uredskih zgrada i bolnica.
Koliko je to genijalno?

GRIJANJE / HLAĐENJE

Dobra izvedba grijanja izuzetno je važan preduvjet kvalitetnog stanovanja!

Modulima za grijanje projektirate kompleksna postrojenja bez većeg napora!

VENTILACIJA

Dobra ventilacija i klimatizacija važni su čimbenik u funkcioniranju zgrade!

Zamislite projektiranje u vašem CAD-u, detekciju kolizije i automatsko generiranje potrebnih prodora!


VENTILACIJA STANOVA

Ventilacija stanovanja sve je češća čak i u manjim stanovima. Potreba za svježim zrakom i ugodnosti življenja je preduvjet je ugodnom i zdravom boravku u vašem domu!


SANITARIJE

Integrirani 2D/3D elementi za brzo i lako crtanje popraćeni naprednim mogućnostima izračuna vodovoda i kanalizacije.

Vrlo kompleksne instalacije, različitih vrsta projektirajte lakše nego ikada!

ENERG. SIMULACIJE

Idealan instrument za termičku simulaciju zgrade.

Automatski proračun grijanja i hlađenja, uzimajući u obzir način korištenja zgrade i satni mehanizam proračuna.

ELEKTRO

Uštedite vrijeme pri projektiranju i osigurajte sigurno i ugodno stanovanje.

Na vrlo jednostavan način postavite sve ugradbene dijelove strujnih krugova.

Zanimljivo!

Crtajte linijama trase i sve ostalo prepustite softveru. Proračun, dimenzioniranje i 3D BIM instalacija je bonus :-)

​AX3000 Ventilacija

Vaše prednosti:

 • Izradite izvedbene nacrte i upute  za implementaciju, te jednostavno i učinkovito kontrolirajte projekt, zajedno sa svim naknadnim izmjenama.
 • Simulirajte stvarnost i izračunajte varijante.
  Predvidite probleme prije građenja.
 • Opsežna 3D biblioteka i baze podataka proizvođača opreme.
 • Različite metode izrade čak i za najteže situacije ugradnje.
 • Automatski kreirajte profile, 2D crteže i izometrije.
  Automatski izračun količina postiže se pritiskom na tipku.
Modul za ventilaciju je intuitivno rješenje za pametno kreiranje detaljnih nacrta ventilacijskih cijevi, kanala i klima komora. Na terenu se koristi već duži niz godina i to iskustvo osigurava kontinuirano poboljšavanje.

Jedinstveni način projektiranja, Easyline koristi se za brzo postavljanje sistema, što vam omogućuje dizajniranje složenih 3D sustava - koristeći jednostavnost crtanja običnih CAD linija.
Sustavno provjeravajući kolizije 3D elemenata iz različitih aspekata, moći ćete se nositi sa i najtežim situacijama.
Tu je i brzi pregled protoka s integriranim proračunima gubitaka tlaka i vizualizacijom. Pad temperature i proračun buke je također uključen.

​AX3000 Grijanje / Hlađenje

Vaše prednosti:

Modulom za grijanje možete projektirati vrlo kompleksna postrojenja bez većeg napora. Osnovu za projektiranje tvori automatski izračun cijevne mreže koju AX3000 provodi na osnovi vaših definiranih parametara.


Na moderan i inteligentan način možete projektirati 2D/3D prikazom cijevne konstrukcije sa detaljnim listama svih korištenih elemenata grijanja.


I ovdje se primjenjuje EasyLine sistem crtanja linija koje softver automatski spaja s točkama opterećenja (radijatori, ventilokonvektori i sl.).


Nakon provedene kalkulacije AX3000 dimenzionira i iscrtava cijevi u 3D prostoru, čak i ako ste radili na 2D CAD podlozi.

​AX3000 Sanitarije

Vaše prednosti:

Prilagođenost softvera struci

Laka izrada sistema vodovoda i kanalizacije

Funkcije automatskih priključaka za sve sanitarne instalacije

Brzo i sigurno projektirajte kanalizaciju sa i bez nagiba

Opsežna arhiva 3D baze podataka proizvođača

Način rada Easyline za čak i najteže situacije ugradnje

Opsežni proračuni dimenzija i mogućnosti vizualizacije

Ispis proračuna i svih ugrađenih elemenata direktno u Excel

AX3000 softverom, modulom za sanitarne instalacije možete projektirati vrlo kompleksne instalacija različitih tipova vodovodne i kanalizacijske mreže.
Za vrijeme planiranja AX3000 vam pomaže mnogobrojnim posebno usavršenim automatizmima. Proračuni se odvijaju paralelno i pomažu vam u cjelovitom procesu projektiranja.
Proračun cjevovoda s padom tlaka za pitku vodu, toplu vodu i cirkulacionu mrežu. Proračun kanalizacije vodi računa o potrebnim padovima i iscrtava točan razvod. Kao i svugdje i u modulu za Sanitarije koristi se napredni načun crtanja EasyLine. Ako znate crtati linije u CAD-u onda znate i projektirati vodovod i kanalizaciju. Toliko je jednostavno!

​AX3000 Elektro

Vaše prednosti:

 • Integrirano planiranje kabelskih trasa sa podacima proizvođača
 • Izometrijski prikaz kabelskih trasa
 • Preuzimanje izmjera iz tabela
 • Automatsko generiranje faznih shema (generator shema)
 • Liste strujnih krugova, struktura razdjelnika i količine kablova kod korištenja Microsoft EXCEL-a

Elektro modul sadrži alate za preglednu izradu planova, za brzi izračun potrebnoga električnog opterećenja, napona i kratkih spojeva za logične strujne krugove. Program dodatno generira liste za kablove i elektro ugradbene elemente strujnih krugova. Izračun rasvjete preko DIALUX-a. Uštedite si vrijeme i na vrlo jednostavan način postavite sve ugradbene dijelove strujnih krugova jake struje u zgradarstvu.

LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.

Naš dodatni portfolio za strojare

Bluebeam Rivu

Alat za upravljanje dokumentima i kolaboraciju. Besplatan neograničen Ccloud File Manager

Bexel Manager

Učitajte IFC model i analizirajte, od troškovnika sve do praćenja izvođenja.

Allplan Bimplus

Online portal za kolaboraciju, koordinaciju i provjere 3D modela.

AX3000 Energetske simulacije

Iz BIM modela direktno do simulacije prema satnom proračunu