Lumion Demo ili Studentska lic.


Pomoć i podrška

Za sva pitanja vezana za postojeće licence i pomoć u radu najbolje ih je usmjeriti prema službi za korisnike. Pristupom na portal help.baldinistudio.hr najbrže ćete prijaviti problem i doći do rješenja.

Baldinistudio d.o.o.

Medveščak 12

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 4662455

Email: info@baldinistudio.hr

Pratite nas na društvenim mrežama

Facebook

​Instagram

LinkedIn

​Youtube

Optimalan softver za svaku primjenu

Velikim brojem specijaliziranih softvera omogućujemo našim korisnicima optimalan način rada za svaku situaciju.
Za sva programska rješenja dajemo edukaciju i pružamo stručnu pomoć.

www.allplan.com

www.scia.net

www.ideastatica.com