• Allplan Bridge !

    Allplan Bridge je 4D BIM rješenje za projektiranje mostova.

Evo što vam sve omogućujemo!

Svojim parametarskim pristupom modeliranju, omogućuje brzo i jednostavno apliciranje svih promjena geometrije koje se događaju na modelu u kreativnom i funkcionalnom procesu projektiranja. Jednako jednostavno, softver nudi mogućnost modeliranja svih vrsta natega i izračuna sila prednapinjanja, kao i pripadajućih gubitaka. Velika je posebnost softvera to što automatizmom, iz geometrijskog modela, generira analitički i provodi linearnu statičku analizu. Pritom uzima u obzir automatski izračunatu vlastitu težinu i stalna opterećenja, kao i ona manualno unesena: prometna, proizvoljna, temperaturne razlike, vjetar, slijeganje. Aktivacije pojedinih dijelova konstrukcije, događaju se na temelju prethodno definiranog dinamičkog plana za faze gradnje.
Koliko je to genijalno?

Osim jednostavnog manipuliranja parametarskim modelom, Allplan Bridge posjeduje i jedinstvenu poveznicu s Allplan Konstrukterstvom, za 3D armiranje i detaljiranje, tako da zajedno pokrivaju kompletan proces projekta, od ideje do realizacije.

KREIRANJE OSI

Svaki projekt mosta kreće od jedne ili više osi (niveleta). U Allplan Bridge možete uvesti gotove osi (LandXML format), ili ih ondje kreirati sami. U oba slučaja, osi su parametarski definirane.


POPREČNI PRESJECI

Možete definirati bilo kakav poprečni presjek i determinirati njegovu geometriju međusobno zavisnim parametarskim pravcima i varijablama. Ovakvi parametarski poprečni presjeci se mogu u bilo kojem trenutku mijenjati, te spremati kao predlošci za primjenu u budućnosti.

DODATNI ELEMENTI

Standardni ponavljajući dodatni elementi (npr. uzdužne ukrute u čeličnim i spregnutim sklopovima) jednostavno se pozicioniraju na presjek i, obzirom na ovisnost o njegovim varijablama, automatski adaptiraju pri naknadnim promjenama presjeka.

PARAMETARSKI

Digitalni model u Allplan Bridge-u je potpuno parametriziran i promjene se mogu aplicirati u bilo kojem trenutku procesa projektiranja. Međusobno ovisni elementi se automatski prilagođavaju promjenama. Allplan Bridge je stoga prikladan za sve faze radnog procesa - od ideje do detalja.

NATEGE

Allplan Bridge nudi mogućnost modeliranja brojnih vrsta parametarskih natega - za prethodno i naknadno prednapinjanje, unutarnje i vanjsko, uzdužno, poprečno i vertikalno. Pritom je radni proces ubrzan alatima za kopiranje, zrcaljenje...

PREDNAPINJANJE

Prednapinjanje, otpuštanje i prokliznuće klina se mogu aplicirati na početku, kraju ili na obje strane natege istovremeno. Gubitci sile prednapinjanja se računaju na temelju geometrije natege i karakteristika materijala.


ARMATURA

Allplan sadržava moćne alate za armiranje kompleksnih objekata kao što su mostovi, obzirom na promjene presjeka duž rasponske konstrukcije. Armatura se definira za različite poprečne presjeke, a promjene geometrije između njih zadaju se putanjama. Prema unešenim postavkama o količinama i razmacima, armatura se raspoređuje po zadanom segmentu, prateći putanje tj. geometriju mosta.


DINAMIČKI PLAN

U Allplan Bridge-u se vrijeme, kao četvrta dimenzija modela, uzima u obzir za specificiranje procesa gradnje. Plan izgradnje je podijeljen u nekoliko faza, a dalje u zasebne segmente, npr. izlijevanje i otvrdnjavanje betona, prednapinjanje itd. Ovi ‘zadatci’ su interaktivno pridruženi dijelovima konstrukcije na koje se odnose.ANALITIČKI MODEL

Svojom inovativnom tehnologijom, Allplan Bridge automatski, iz geometrijskog modela, generira analitički. Ovo uvelike reducira količinu posla i podložnost greškama. Inženjer projektant specificira elemente modela koji su dio nosive konstrukcije i one koji se uzimaju u obzir kao opterećenja. Dodatna specifikacija važna za analitički model je odabir vrste rasponskog sklopa - roštiljni ili gredni sistem.

ANALIZA KONSTRUKCIJE

Globalna analiza konstrukcije provodi se po teoriji greda za sva automatski i manualno definirana opterećenja, zadana prethodno kroz procese gradnje. Analiza uzima u obzir varijacije poprečnog presjeka, kao i vremenske efekte u materijalu.


PROMJENE

Obzirom na međusobnu povezanost, segmenti modela se automatski prilagođavaju naknadnim izmjenama. Stoga, ako se mijenja geometrija nivelete, cijeli model se ponaša sukladno toj promjeni. Ovo se odnosi i na analitički model, faze gradnje te na pripadajuća opterećenja.

PROMET

Prometno opterećenje aplicira se na prilagodljiv način. S jedne strane, uzima se u obzir na temelju zadanog standarda. S druge pak strane, moguć je i generički pristup zadavanju proizvoljnog pokretnog opterećenja.UTJECAJNE LINIJE

Allplan Bridge proračunava najnepovoljnije utjecaje prometnog opterećenja. U prvom koraku, utjecajne linije se određuju za svaki element i za sve stupnjeve slobode. U drugom koraku, utjecajne linije se evaluiraju odgovarajućim opterećenjem obzirom na raspored i vrstu vozila te se rezultati spremaju u anvelopu.

KOLIČINE

Ovakav digitalni model mosta sadrži brojne informacije, a iste možete jednim klikom izlistati u formi preglednog i strukturiranog izvještaja; dimenzije, površine, volumeni, težine, količine armature…
REDOSLIJED

Ovakav digitalni model mosta sadrži brojne informacije, a iste možete jednim klikom izlistati u formi preglednog i strukturiranog izvještaja; dimenzije, površine, volumeni, težine, količine armature…


Zanimljivo!

Pokazat ćemo vam kakva genijalna ideja stoji iza Allplanovog novog softvera za mostove čiji je cilj korištenje jedinstvenog rješenja za cjelokupan proces projektiranja! Pogledajte na koji način ovaj BIM softver surađuje s Allplan Engineering te kako možete jednostavno implementirati naknadne promjene, jer u projektiranju 'samo mijena je stalna'.

LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.