• Allplan Road!

    Jedinstveno 4D rješenje za projektiranje cesta.

Evo što vam sve omogućujemo!

Allplan Road je novo jedinstveno 4D BIM rješenje za projektiranje cesta.  Jedinstveno je upravo jer nudi sve u jednom – modifikaciju terena, iskope i usjeke, prometnicu, uzdužne presjeke i poprečne profile vaših prometnica.  


Allplan Road je, uz sva svoja svojstva, parametarsko rješenje za potpuno modeliranje!

KOJE SU PREDNOSTI ZA VAS?

Brzina proračuna modela


Potpuno parametarsko modeliranje


Jednostavno povezivanje Allplan programa


Brzina i automatizacija promjena


Intuitivan način rada 


Provjera geometrije po HR standardima


MODELAR TERENA

Modelar terena je čarobnjak s kojima radite modifikacije uvezenog terena i pripremate ga za konstruiranje prometnice. Točke terena s lakoćom je moguće reducirati pomoću modelara terena. Vrlo je jednostavno reducirati veličinu terena ili sami broj točaka obzirom da modul nema ograničenja. U Allplan Roadu imate različite stilove reprezentacije, triangulaciju ili prikaz za izohipsama.

MODELAR CESTA

Osim modelara terena, tu je i modelar cesta. U parametarskom modeliranju osi ceste vi sami zadajete odgovarajuće visine vaše nivele na odgovarajućim stacionažama, te naravno horizontalno modeliranje oblika nivelete, s kružnicama, segmentima krivulja i slično. 

Kontaktiraj nas!