Konstrukteri koriste Idea StatiCa!

Softver za projektiranje konstrukcija i provjeru koda spojeva, presjeka, greda i ostalih detalja.Evo što vam sve omogućujemo!

IDEA StatiCa je softversko rješenje za proračune i dimenzioniranje u čeličnim i armiranobetonskim konstrukcijama koje iste promatra na lokalnim razinama: priključaka, oslonaca, otvora, presjeka. U tom kontekstu dijeli se na dva modula, i to Steel i Concrete.
Koliko je to genijalno?

IDEA StatiCa Steel nudi mogućnosti dimenzioniranja svih tipova zavarenih i vijčanih priključaka čeličnih konstrukcija, te precizne analize pripadajućih krutosti, lokalne nestabilnosti i maksimalne otpornosti. I to u nekoliko minuta!

Softver provodi materijalno nelinearnu analizu naprezanja i deformacija u svim komponentama priključka, a zatim ih provjerava prema Eurocodu, ili drugom odabranom standardu. Pritom nema ograničenja po pitanju topologije čvora; softver brzo i detaljno proračunava i one najkompleksnije prostorne priključke, a usto sadrži i brojne predloške modela za što efikasniji rad. Na kraju procesa, generira se dokumentacija o provedenim analizama, formatirana i spremna za print.

IDEA StatiCa kontinuirano razvija nužne i vrlo sofisticirane BIM veze sa drugim FEM i CAD aplikacijama. Primjerice, direktan transport podataka o unutaranjim silama i topologiji čvora iz softvera za globalnu analizu omogućuje da priključak izdimenzionirate doslovno u par minuta. Promjene koje nakon toga radite na globalnoj razini, jednostavnim osvježavanjem modela se automatski apliciraju i u IDEA StatiCa-i. 

PROVJERE

Analiza i dimenzioniranje čeličnih priključaka bilo kojih topologija i opterećenja – u samo nekoliko minuta.

AB KONSTRUKCIJE

Provjere armiranobetonskih poprečnih presjeka, sa ili bez prednapinjanja.


ANALIZE

Materijalno nelinearna analiza naprezanja i deformacija u komponentama priključka.

MOSTOVI

Statička analiza mostova i montažnih elemenata uzima u obzir vremenske utjecaje u materijalu, ovisno o fazama izgradnje.

ANALIZA KRUTOSTI

Utvrđivanje M-φ dijagrama i pripadajućih krutosti priključaka, te klasifikacija istih.


MONOLITNE KONST.

Provjere prema oba granična stanja, uključujući provjeru deformacija i pukotina.


Zanimljivo!

Jeste li znali da je IDEA StatiCA prvi softver koji je implementirao novu metodu CBFEM – koja kombinira analizu konačnim elementima s metodom komponenata, što omogućuje provjeru čeličnih veza najkompleksnije geometrije i opterećenja?

Javite nam se za prezentaciju
Smjernice za korištenje

Čelična rešetkasta konstrukcija na londonskom aerodromu Heathrow

Inženjeri odgovorni za proračun ove rešetke (Ellis & Moore Consulting Engineers) suočili su se s izazovom nepostojanja jasne upute u Eurocodu za dimenzioniranje prostornih priključaka kakve su trebali. Pročitajte na koje sve načine im je IDEA StatiCa pomogla da premoste ove prepreke.

LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.