Konstrukteri koriste Frilo!

FRILO softveri za proračun i analizu konstrukcije!
Inovativno rješenje za analizu konstrukcije i projektiranje.


Evo što vam sve omogućujemo!

S više od 40 godina iskustva i oko stotinu prilagođenih softverskih rješenja, 
FRILO je jedan od vodećih pružatelja usluga inovativnih softverskih paketa za analizu konstrukcije i projektiranje.
Uz Frilo možete pristupiti širokom rasponu suvremenih rješenja iz četiri područja: armirani beton, krov i drvo, analiza temelja, tla i čelika.
FRILO softverski paketi jednostavni su za korištenje, imaju brze rezultate i stalno se prilagođavaju trenutnim standardima. Na taj način FRILO udovoljava zahtjevima svakodnevnog života inženjera, a osim toga pruža kvalitetnu korisničku podršku.

Pogledajte FRILO proizvode

Kontinuirana greda

Ovaj je modul je najprodavaniji i omogućuje izračun prostih i kontinuiranih
armiranobetonskih, drvenih, čeličnih ili aluminijskih nosača.

Dodatne opcije uključuju "učinke dvoosnog djelovanja" i "nacrte armature za arminarnobetonske nosače " s CAD sučeljem (Allplan).

MKE

Ploče (PLT) i zidovi (SCN) po konačnim elementima. 

 Programski paket PLT omogućuje izračun ploče bilo kojeg oblika pomoću metode konačnih elemenata (MKE). Snažna grafička podrška osigurava brzu i učinkovitu obradu čak i složenih struktura ploča s brojnim funkcijama.

SCN programski paket prikladan je za konstrukcijske proračune zidova i nosača primjenom MKE.  CAD sučelja su integrirana.


Čelik

Modul čelične konstrukcije nudi programe za provjeru stupova, nosača, portalnih okvira i kranskih traka, uključujući određivanje dominantnih kombinacija unutarnjih sila.
Ovi moduli nadopunjeni su raznim detaljnim provjerama, npr. - ili bočnim otporom na izvijanje.

Toolbox

FRILO Toolbox sastoji se od nekoliko jednostavnih verifikacijskih modula za standardne izračune u svakodnevnom radu na projektu.

Oni između ostalog uključuju različite provjere armiranog betona, provjere protupožarne zaštite armiranobetonskih konstrukcija u tabličnom obliku, kao i detaljne provjere drvenih konstrukcija i zidova.

Building model

FRILO Building model koristi se za izračun okomitog prijenosa optrerećenja cijele zgrade.

Korisnik može duplicirati kat i urediti kopije prema potrebi. Izračun okomitog prijenosa opterećenja vrši se od poda do poda odozgo prema dolje.

Vodoravna opterećenja uzrokovana vjetrom, nagibom i potresom raspoređena su razmjerno krutosti savijanja komponenti za ukrućenje. 

Okvir

Programski paket Okvir (RSX) omogućuje izračune strukture članova. Ovo se rješenje može proširiti dodatnim opcijama.

Širok raspon mogućih primjena u smislu metoda izračuna, opisa sustava, opterećenja, superpozicije i provjere omogućuje vam izračunavanje gotovo bilo koje strukture šipkastog tipa. Implementirane su sve popularne računske metode.U dizajnu postoje dodatne mogućnosti u čeliku, drvu i betonu.

Drvo i krov

Modul krovne rešetke uključuje programe za proračun i dimenzioniranje krovnih padina s tradicionalnim drvenim krovnim konstrukcijama, kao i sa lameliranim nosačima, nepomičnim nosačima i pričvršćenim podupiračima. U modulu drvene konstrukcije pronaći ćete programe za proračun greda, stupova i zidova od drvenih ploča i razne varijante detalja.

Opeka

U modulu Opeka pronaći ćete razne programe za provjeru sastavnih dijelova od neojačanog zida. Za provjeru su dostupne pojednostavljena i detaljna metoda.

Priprema dokumentacije

FRILO Document designer je rješenje za upravljanje, integraciju i uređivanje PDF dokumenata.

Osim dokumentiranja projekata, FRILO djeluje i kao univerzalni alat za izradu PDF dokumenata iz različitih izvora. Grafičke, Word i Excel datoteke ili vanjske PDF datoteke mogu se jednostavno kombinirati u jedan dokument.

Armirani beton

Modul Armiranobetonske konstrukcije uključuje širok raspon programa za armiranobetonske elemente. 

Ovisno o zadatku, dominantne unutarnje sile za projekt unaprijed su određene na temelju primjenjivih pravila superpozicije. 

Svi programi izvode kompletan projekt od armiranog betona. Projekt je dopunjen shematskim nacrtima armature.

Analiza temelja i tla

Softver za analizu djelovanja tla nudi provjeru podruma i potpornih zidova. Osim toga, možete proračunati grede na temeljima opruga i izvršiti analizu sloma padina, kao i druge provjere.
Modul Foundations uključuje programe za provjeru klasičnih temelja, kao džepnih ili blokovskih temelja. Osim toga, mogu se izvršiti proračuni temeljnih traka, armiranobetonskih ploča ili pilota.

Opterećenja

U ovom modulu pronaći ćete programe za proračun i upravljanje opterećenjima, kao i za određivanje i raspodjelu vjetra i snijega.

LearnBIM je interaktivna online platforma, namijenjena svima u v građevinskoj industriji, svima koji su spremni napraviti korak k digitalizaciji poslovanja i krenuti u svijet BIM-a. Inovativnim pristupom učenja kroz LearnBIM platformu ovladat ćete najčešće korištenim alatima, najnovijih BIM programskih paketa i  svoje poslovanje ćete usmjeriti ka uspjehu.