PRIDRUŽITE NAM SE NA RADIONICAMA 

01.06.22 10:25 AM By Ružica

Baldinistudio organizira radionice zajedno sa 
Društvom građevinskih inženjera Zagreb

Radionica – Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

(predavač: Monika Kukolj, bacc.ing.aedif.)
Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Prelazak u BIM projektiranje nije više moguće zaobići. Seminar je namjenjen inženjerima građevinarstva koji rade, tek će raditi ili ih zanimaju proračuni konstrukcija. SCIA Engineer je jedan od najzastupljenijih IT alata na tržištu, ne samo u RH, nego diljem EU tržišta. Seminar ne daje uvid, nego praktično znanje nakon kojeg ćete biti spremni započeti svoj proračun u SCIA-i. U jednom danu obradit će se doista sve što je potrebno da od tjedna iza seminara počnete rad ili ga poboljšate, u SCIA Engineer-u.


Vrijeme održavanja seminara: 14.6.2022.

 • 09h-12h – prvi dio
 • 13h-16h – drugi dio

 Mjesto održavanja seminara : Zagreb, objavit će se naknadno, +online


Sadržaj seminara:

 • Uvod i upoznavanje softverom SCIA Engineer.
 • Izrada modela, zadavanje rubnih uvjeta, definiranje opterećenja, zadavanje seizmičkog opterećenja, proračun i rezultati. Kreiranje inženjerskog izvještaja.
 • Kolaboracija SCIA Engineer-a sa drugim softverima na primjeru armiranobetonskog objekta. Prikaz kolaboracije s drugim softwerima objasnit ćemo putem BIMPLUS platforme, SCIA AutoConverter-a i derektno sa softverima IDEA StatiCa, Revit, Archicad, Allplan.

*Za edukaciju je potrebno ponijeti svoje laptope i osigurati si TRIAL verzija SCIA Engineer software-a te instalirati na svoj laptop.

*Zahtjeve sustava za SCIA Engineer-a i provjeru konfiguracije svog računala provjerite preko LINKA.

**Napomena: ako ste iskoristili svoju SCIA Engineer TRIAL verziju, molimo Vas da nas kontaktirate na hotline@baldinistudio.hr .


Cijena seminara:

Za članove DGIZ-a: PROMO – 175,00 +PDV=218,75 kuna

Za ostale polaznike: 600,00+PDV=750,00 kuna

Kotizacija se uplaćuje na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 14-06-2022

Prijavite se na radionicu!

Radionica – BIM planovi oplate i armature u Allplanu

(predavači: Tibor Maričević, mag.ing.aedif. i Ivan Derežić, bacc.ing.aedif.)


Vrijeme održavanja seminara:

 11.7.2022.

 • 09h-12h – prvi dio

12.7.2022.

 • 09h-12h – drugi dio

Mjesto održavanja seminara: Zagreb, objavit će se naknadno, + online


Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

BIM projektiranje je donijelo sa sobom bržu i točniju izradu nacrta oplate i armature. U ovom dijelu izrade izvedbene dokumentacije, Allpllan može puno napraviti sam, samo se treba poznavati ispravno služenje ovim alatom. Ovih uloženih šest sati u seminar vratit će Vam se u prvom tjednu rada u Allplanu, jer ćete toliko biti brži u izradi planova oplate i armature. Seminar nije teoretski, nego je praktičan. Odmah se uključujete u korištenje.


Sadržaj seminara:

 • Uvod i upoznavanje sa softverom Allplan Engineering.
 • Kreiranje strukture građevine. Crtanje zidova, otvora i ploča. Kotiranje i izrada planova oplate s presjecima. Kreiranje nacrta, proračuni količina i dokaznica mjera.
 • Armiranje konstruktivnih elemenata (stup, greda, zid, ploča), kreiranje sheme armature, te kreiranje izvještaja.
 • Automatsko armiranje preko PhytonParts-a elemenata, kreiranje nacrta i eksport u PDF. Prikaz importa armature iz drugih softvera (SCIA, FRILO).

*Za edukaciju je potrebno ponijeti svoje laptope i osigurati si ALLPLAN 2022 Download Free Trial te je potrebno instalirati softver na svoj laptop.

*Zahtjeve sustava za Allplan 2022 i provjeru konfiguracije svog računala provjerite preko LINKA.

**Napomena: ako ste iskoristili svoju ALLPLAN 2022 TRIAL verziju, molimo Vas da nas kontaktirate na hotline@baldinistudio.hr.


 Cijena seminara:

Za članove DGIZ-a: PROMO – 175,00 +PDV=218,75 kuna

Za ostale polaznike: 600,00+PDV=750,00 kuna

Kotizacija se uplaćuje na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 11-07-2022

Prijavite se na radionicu!

Certificirani seminar – BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat)

(Monika Mlakić, mag.ing.aedif. i Gianmarco Baldini, d.i.a.)


Vrijeme održavanja seminara:

27.06.2022. – 30.06.2022.

 • 16:30h-19:30h

Mjesto održavanja seminara: DGIZ Zagreb + online


Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Svim inženjerima koji se bave graditeljstvom. BIM-om se danas služe projektanti, a služit će se sve više i ostali sudionici u ostvarivanju graditeljskih investicija, od izrade koncepta do uključivo održavanja. Ovaj seminar je međunarodno certificiran i priznat. Nakon uspješnog polaganja, lako ćete se snalaziti u korištenju osnovnih pojmova BIM-a u svakodnevnom radu, na koordinacijama, u uredima i na gradilištima. Posebno se preporučuje BIM managerima i BIM koordinatorima. Potražnja za ovim certifikatom je u porastu u svijetu zbog prepoznatljivosti BuildingSmart-a kao jedine ovlaštene institucije za ovjeravanje kompetencija u BIM-u. Zadnji dan se polaže ispit na engleskom jeziku.

Sadržaj seminara:


Ponedjeljak: 27.06.2022.

16:30 – 17:00  Dobrodošlica i upoznavanje

17:00 – 17:45  Digitalizacija, povijest BIM-a i osnovni BIM pojmovi

17:45 – 18:00  Pauza

18:00 – 19:30  Osnovni BIM pojmovi, Nacionalna implementacija BIM-a


Utorak 28.06.2022.

16:30 – 17:45  Uvod u BIM norme: ISO 19650

17:45 – 18:00  Pauza

18:00 – 19:30   Projektni zahtjevi EIR, CDE


Srijeda 29.06.2022.

16:30 – 17:45  BEP i procesne mape

17:45 – 18:00  Pauza

18:00 – 19:30  openBIM standardi


Četvrtak 30.06.2022.

16:30 – 17:30  BIM implementacija, uloge i odgovornosti

17:30 – 17:45  Pauza

17:45 – 18:30  BIM implementacija, uloge i odgovornosti

18:30 – 19:30  Ispit


Ishodi učenja BuildingSmart seminara/certifikacije:

 • Razumjeti BIM i njegov razvoj kroz godine
 • Znati definirati pojam i značenje BIM-a
 • Upoznati se s osnovnim pojmovima BIM načina rada
 • Upoznati se s nacionalnom implementacijom BIM-a
 • Upoznati se s osnovnom dokumentacijom
 • Biti sposoban primijeniti BIM način rada u svojoj okolini

​Tečaj završava formalnim ispitom. Nakon položenog ispita (najmanje 75% odgovora mora biti točno), sudionik će primiti službeni buildingSMART International certifikat. Ovaj certifikat svjedoči o osnovnom znanju BIM načina rada.


Sudjelovanje i materijali:

Seminar će se održati uživo i putem Livestorm platforme. Link za sve dane tečaja dostavlja se na mail. Za svaki dan korisnik bira sesiju iz padajućeg izbornika ovisno o datumu (različite sesije po datumu pristupa).

Svi materijali za tečaj bit će dostavljeni na linku. Materijali će poslužiti za bolje razumijevanje tematike, ali i za daljnje istraživanja BIM procesa i standarda i nakon završenog tečaja.


buildingSMART ispit:

buildingSMART Professional Certification – Foundation ispitu sudionici pristupaju 4. dan tečaja. Ispit se fokusira na ishode učenja koje je korisnik prošao u BIM tečaju.

Ispit će se održati na engleskom jeziku putem platforme https://qualification.buildingsmart.org/  i trajat će 30 minuta.

Pristupne podatke za ispit polaznik će primiti  tijekom tjedna direktno od buildingSMART-a, te se savjetuje da odmah pri primitku provjere je li sve uredu s pristupom. U slučaju ne prolaska ispita, sudionik ima mogućnost ponovo mu pristupiti uz novčanu naknadu.

Linkovi za detalje:

https://hr.learnbim.net/pages/buildingsmart-bim-edulacija

https://education.buildingsmart.org/program/


Cijena seminara:

Za članove DGIZ-a: PROMO – 6.056,00 +PDV=7.570,00 kuna

Za ostale polaznike: 7.570,00 +PDV=9.462,50 kuna

Kotizacija se uplaćuje na IBAN DGIZ-a HR8923600001101419024, poziv na broj 27-06-2022

Prijavite se na BIM certifikaciju!

Ružica