BIM COURSE BASIC

20.11.20 08:51 AM By Anita

BuildingSMART Professional Certification - Foundation

bim course_baldinistudio

BuildingSMART certifikacija je stigla u našu regiju! Od sada imate mogućnost certificirati svoje BIM znanje pod središnjom svjetskom BIM inicijativom buildingSMART International u sklopu dvodnevnog tečaja pod nazivom „BIM Course Basic“. Baldinistudio, imajući u vidu potrebe svojih klijenata za rastom i razvojem, postao je ovlašteni pružatelj buildingSMART Professional Certification programa u sklopu buildingSMART Švicarska. Šireći svoju ponudu, radimo na dobrobiti naših klijenata kao i na stvaranju kvalitetne zajednice BIM stručnjaka.


BuildingSMART certifikacija predstavlja dokaz BIM sposobnosti za sve profesionalce koji primjenjuju ili žele primjeniti BIM način rada. Kvalificirani i certificirani profesionalci dokazuju da je njihovo znanje u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom. Kako biste imali što jasniji uvid o buildingSMART-u i certifikaciji, donosimo odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Želim se prijaviti na BIM Course Basic

Što je buildingSMART?


BuildingSMART International je vodeća međunarodna organizacija za digitalizaciju građevinske industrije te primjenu i promociju standardiziranih procesa i tijekova rada u svim fazama građevinskog projekta, a poslije i izgrađene imovine. Ako ste upoznati sa standardima IFC, IDM, BCF, MVD, onda morate znati da je pokretač navedenih standarda upravo buildingSMART. Zahvaljujući primjeni navedenih standarda postiže se primjena openBIM standarda što predstavlja središte djelovanja ove organizacije.


Ciljevi buildingSMART zajednice postižu se kroz tri osnovna programa: standarde, usklađenost i korisnike. Usklađenost obuhvaća standardiziranu certifikaciju BIM softvera i profesionalnu certifikaciju.

Što je buildingSMART Professional Certification - Foundation i kako je podijeljen?


BuildingSMART Professional Certification je incijativa koju je pokrenula buildingSMART International organizacija s ciljem certificiranja BIM profesionalaca.

Kvalificirani i certificirani profesionalci dokazuju da je njihovo znanje u skladu s međunarodnim standardima i najboljom prkasom. Pokretanjem ovog programa, buildingSMART pruža globalno mjerila za ocjenu kompetencija openBIM-a. Ova međunarodna inicijativa razvija se i usvaja u Europi, Aziji i Americi.


Struktura programa sastoji se od dva dijela:


·  Individual Qualification program – dvodveni tečaj „BIM Course Basic“

·  BuildingSMART Professional Certification – online test znanja prema BIM međunarodnim standardima.

building smart_certification_croatia

Za koga je namijenjena certifikacija?


Certifikacije je namijenjena za sve sudionike građevinskih projekata (projektante, izvođače, podizvođače, nadzorne inženjere, revidente, investitore) i sve zainteresirane skupine koji žele svoje BIM znanje okruniti međunarodno priznatim certifikatom. 


Koji su ishodi učenja BIM Course Basic?


Ishodi učenja dijele se na pet glavnih dijelova:

1)  Razumjeti što je BIM, zašto je potreban i prepoznati specifičnu terminologiju

2)  Prepoznati prednosti BIM načina rada u odnosu na tradicionalni način rada

3)  Razumjeti projektno upravljanje informacijama uz pomoć BIM načina rada prema ISO 19650 seriji standarda

4)  Prepoznati potrebu za otvorenim i interoperabilnim rješenjima

5)  Razumjeti uvjete i mjerila BIM spremnosti unutar Vaše organizacije.


Svaki od ishoda detaljno je opisan na linku: https://education.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2020/08/bSI_PCERT-F_Doc4.1.1.pdf


Na koji način se provodi certifikacija?


Certifikacije se provodi online putem kroz buidlingSMART Moodle platformu. Test traje 45 minuta i sastoji se od 25 pitanja s višestrukim odgovorima. Za prolaz je potrebno točno odgovoriti na 75% pitanja. U slučaju ne ostvarivanja dovoljnog broja bodova, polaznik može ponoviti test uz naknadu od 50€.


Koliko traje i koja je cijena tečaja i certifikacije?


Individual qualification program „BIM Course Basic“ traje 12h, u razdoblju od tri dana ili više. U razdoblju pandemije program se odvija online, putem Zoom aplikacije. BuildingSMART Professional Certification odvija se drugi dan nakon BIM tečaja u trajanju od 45 minuta putem online moodlea. Maksimalan broj polaznika je 6.


Vrijedi li certifikat u drugoj državi?


BuildingSMART je inicijativa razvijena i usvojena u svim dijelovima Europe, Amerike i Azije. Stoga je certifikat međunarodno priznat i prepoznat te njegov program obuhvaća međunarodne standarde i najbolje prakse.

Želim se prijaviti na BIM Course Basic

Anita